Thursday, March 29, 2018

Holy Thursday


I have very little information about the origin of this picture, but I do know that it's a 20th century Chinese painting of the Last Supper, Christ's last meal with his disciples. The scene is painted in a way I recognize from Western artists, with Christ in the middle, behind a rectangular table, but persons and surroundings, both interior and the background landscapes, are clearly Asian. 
Christ is serving bread and wine, saying those strange and mystical, but important words: "This is my body" and "This is my blood". He is teaching his disciples and friends that even after he leaves them, he will be with them, that the bread and wine they share in the holy communion will actually become his body and blood, so that the great sacrifice can happen over again whenever his friends gather around his table...
The mystery of Easter has truly begun. 


Jeg vet ikke så mye om opprinnelsen til dette bildet, ikke annet enn at det er malt av en kinesisk 1900-tallskunstner, og jeg ser at det forestiller Jesus' siste måltid sammen med disiplene sine, under et døgn før han ble drept. Scenen er malt på en måte vi kjenner igjen fra tallrike vestlige kunstnere, med Kristus i midten, bak et rektangulært bord, men personer og omgivelser, både interiøret og landskapet i bakgrunnen, er tydelig asiatisk.
Jesus deler ut brød og vin, mens han sier de uforståelige og mystiske, men svært viktige ordene: "Dette er min kropp" og "Dette er mitt blod". Han lærer disiplene sine at selv om han forlater dem, vil han være hos dem, og at brødet og vinen de skal dele i kommunionen, nattverden, faktisk vil bli forvandlet til hans kropp og til hans blod, slik at det store offeret kan gjentas hver eneste gang hans venner samles...
Påskemysteriet er i full gang.


No comments:

Post a Comment

I appreciate your comments!