Thursday, March 29, 2018

Easter in Art: Good Friday


I'm in love with Sandro Botticelli. He is by far one of my favorite painters, and his art keep moving me to tears. He finished painting this Lamentation over the Dead Christ around 1490-1492.

The painting shows Christ, now dead and taken down from the cross, now lying in his mother, Mary's arms. She has fainted, overcome by grief, and is supported by John, one of the disciples, while Mary Magdalene, devastated and terrified, is hiding her face, while reaching out to Mary. Two unknown women are holding Christ's head and feet, while Peter, Paul and Jerome are standing around, their eyes closed.

The devastation. The excruciating pain we see in these persons faces, in their movements. Add to this the color and the masterly composition. It's a fantastic image. Full of both grief and beauty. It's Good Friday.
I have not yet seen it IRL, but trust me, some day very soon I will, in the Alte Pinakothek in Munic, Germany.


Påsken i kunsten: Langfredag.

Jeg elsker Sandro Botticelli. Han er en av mine favorittmalere, og bildene hans rører meg stadig til tårer. Han var ferdig med denne Begråtelsen over den døde Kristus rundt 1490-1492.

Bildet viser den Kristus, nedtatt fra korset, nå liggende på sin mors, Marias fang. Hun har besvimt, overveldet av sorg, og hun støttes av disippelen Johannes, mens Maria Magdalena, fortvilet og fra seg av angst, gjemmer ansiktet, mens hun rekker hånden mot Maria. To ukjente kvinner holder Jesu hode og føtter, mens Peter, Paulus og Hieronymus står stille i bakgrunnen med lukkede øyne.

Fortvilelsen. Den uutholdelige smerten vi ser i disse menneskenes ansikter, i bevegelsene deres. Legg til fargene i bildet og den mesterlige komposisjonen. Det er et fantastisk bilde. Både vondt og vakkert. Det er langfredag.

Jeg har ennå ikke sett bildet på ordentlig, men det vil jeg en dag om ikke alt for lenge. i Die Alte Pinakothek i München.


No comments:

Post a Comment

I appreciate your comments!