Saturday, April 15, 2017

Easter in Art: Good Friday

I've chosen these two Renaissance paintings to illustrate this sorrowful, but essential day in Holy Week.


The first one is Sandro Botticelli's painting: "Agony in the Garden", 1500, depicting Christ, who terrified struggled through the night, while his friends fell asleep. 
The painting is very small and easily ignored, hanging in a corner of the royal tomb chapel in Granada, Spain.


 The second painting is by Raphael: "The Deposition", painted in 1507. It's like a study in composition and balance, and it also shows strong feelings, especially in Mary Magdalene, who grief stricken stretches her arms towards her dead friend, and in his mother, who has fainted on the right hand side of the picture. This painting is in the Borghese gallery in Rome.Påsken i kunsten: Langfredag.
Jeg har valgt disse to renessansebildene som illustrasjon for denne triste, men essensielle dagen i påsken.
Det første er Sandro Botticellis bilde: "Lidelse i hagen", malt i 1500. Det forestiller Kristus som vettskremt kjemper seg igjennom natten, mens vennene bare sovner. 
Bildet er bittelite, og det er lett å overse, der det henger i et hjørne av det kongelige gravkapellet i Granada, Spania.
Det andre er malt av Rafael i 1507: "Nedtakelsen fra korset". Bildet er som en studie i komposisjon og balanse, og samtidig viser det sterke følelser, særlig hos Maria Magdalena, som helt knust av sorg strekker armene mot den døde Kristus, og hos hans mor, som har besvimt til høyre på bildet.
Bildet henger i Borghese-galleriet i Roma.
*****

No comments:

Post a Comment

I appreciate your comments!