Monday, April 17, 2017

Easter in Art: Easter Monday


In Paris there are several museums which most tourists ignore. Right by the Champs Elysées, in a 19th century mansion, you can in perfectly peace and quiet admire some wonderful, hidden gems.
For instance this painting by Rembrandt. It was painted in 1628 and is called "The Supper at Emmaus". Two disciples were walking, when they started talking to a nice guy and ended up inviting him home for supper. When he broke the bread, they recognized him...
The painting stands out, in the way Christ is placed with his back towards us, in the shadows
Påsken i kunsten: 2. Påskedag og Rembrandt.
I Paris finnes det museer som er ukjente for de aller fleste tilreisende. Bare et steinkast fra Champs Elysées, i en herskapsbolig fra 1800tallet, kan man i fred og ro nyte synet av flere skjulte perler.
Blant annet dette maleriet av Rembrandt. Det er malt i 1628, og det heter "Emmausvandrerne". To disipler var ute og gikk, da de kom i prat med en hyggelig mann og inviterte ham med hjem på kveldsmat. Da han brøt brødet, kjente de ham igjen...
Bildet skiller seg ut, i måten det har plassert Kristus med ryggen til oss, i skyggen, mens lyset faller på det forskrekkete ansiktet på ham som nettopp har forstått.

No comments:

Post a Comment

I appreciate your comments!