Sunday, April 16, 2017

Easter in Art: Easter Day


With this painting from the very first Easter Morning, we're back in the San Marco Convent in Florence. If you climb the stairs, you reach the hallways leading to the monks' cells. In each of the tiny, whitewashed rooms, there is a small wall painting, painted by Fra Angelico around 1440, and in one of the cells you can se this image: "Noli me tangere" ("Don't touch me.") It shows Christ who appears to Mary Magdalene in the garden. She weeps because she found the tomb empty, and first she thinks he is the gardener. When she understands who he really is, she wants to embrace him, but he moves away, tells her not to touch him, but go and tell the others what she has seen.
 The little painting shines with early morning, and the garden is rich in natural details. New life. New hope. New joy.
Happy Easter, everybody!


Påsken i kunsten: Påskedag
Med dette bildet fra den aller første påskemorgen, er vi tilbake i San Marco-klosteret i Firenze. Går vi opp trappen der, kommer vi til korridorene med munkenes celler. I alle de bittesmå, hvitkalkede rommene, er små veggmaleri, malt av Fra Angelico rundt 1440, og i en av cellene kan du se dette bildet: "Noli me tangere" ("Ikke rør meg"). Det forestiller Kristus som viser seg for Maria Magdalena i hagen, tidlig på morgenen. Hun gråter, og hun tror først at han er gartneren. Når hun forstår hvem han er, vil hun omfavne ham, men han trekker seg unna, sier at hun ikke må røre ham, men gå og fortelle de andre hva hun har sett.
Det lille maleriet lyser av tidlig morgen, og hagen er skildret med imponerende detaljrikdom. Nytt liv. Nytt håp. Ny glede.
God Påske, alle sammen!No comments:

Post a Comment

I appreciate your comments!