Sunday, January 31, 2016

Astrid - My Idol

 

This woman.
If I were to choose an idol, it would have to be her, the stylish single mom in this picture.
She was an environmental and animal rights activits, a feminist (without calling herself that), but most of all, she worked to enhance the life of the world's children.
"Give the children love, more love, still more love, and the common sense will come by itself."
"I believe in every child's need of being comforted."
"The fate of the world is decided in the nurseries."
She took childhood very seriously, all her life.
And, yes, she also wrote wonderful, fantastic stories.
Astrid Lindgren

Denne dama, altså.
Skal jeg velge meg et idol, må det bli henne,
den stilige alenemoren på dette bildet. 
Hun var ivrig miljø- og dyrevernforkjemper, feminist (uten å kalle seg det), men mest av alt jobbet hun for at verdens barn skulle få det bedre.
"Gi barna kjærlighet, mer kjærlighet, enda mer kjærlighet, så kommer fornuften av seg selv."
"Jeg tror på barns behov for trøst."
"Verdens skjebne bestemmes på barneværelsene".
Hun tok barndommen på alvor gjennom hele livet.
Og ja, hun skrev også fantastiske, vidunderlige fortellinger...
Astrid Lindgren

No comments:

Post a Comment

I appreciate your comments!