Thursday, April 2, 2015

The Last Supper / Nattverden


Maundy Thursday. The Last Supper. I choose this wood carved panel from the altarpiece in the cathedral of Oslo to illustrated the day. Jesus' last meal with his friends and followers (IRL followers, that is...), just hours before he was arrested... This is when everything is still peaceful and ok, but only seemingly, because Judas has already made his decision to betray his friend...
I saw this altarpiece a couple of months ago with my seven-year-old son, and he was the one who quickly recognized Judas, from what he holds in his left hand: the bag containing the silver coins he got for betraying Jesus...


Skjærtorsdag. Nattverden. Jeg velger dette relieffet i tre fra altertavlen i Oslo Domkirke som illustrasjon for dagen. Jesus' siste måltid sammen med venner og følgere, bare timer før han ble arrestert... Dette er mens alt fortsatt er fredelig og fint, men bare tilsynelatende, for Judas har allerede bestemt seg for å svikte vennen sin...

Jeg så denne altertavlen for noen måneder siden sammen med sjuåringen min, og det var han som raskt kjente igjen Judas, fra det han holder i den venstre hånden: Posen med sølvmyntene han fikk for å forråde Jesus.
No comments:

Post a Comment

I appreciate your comments!