Friday, November 28, 2014

Nattsalme / Night Psalm

Vinternatt i Rondane av Harald Sohlberg

Nattsalme


Det finst ei jord som opnar opp 
sitt djup av svarte natt 
og løyner både sjel og kropp 
til ingenting er att 
  
Det finst ei natt som møter deg 
og tek deg mildt imot 
og lèt deg kvila æveleg, 
di hand, di sjel, din fot 
  
Det finst frå Gud i alt som er, 
i jord og nattevrimmel, 
di sjel er hans, du er hans verd, 
du lyser fram hans himmel 


Jon FosseNight Psalm

There is an earth who opens up
its deep of dark night
and hides both soul and body
until nothing is left

There is a night which meets you
and receives you, mildly
and let you rest forever
your hand, your soul, your foot

There is from God in everything that is,
in earth and swarm of night,
your soul is his, you are his world,
you shines forth his heaven.

(Translated from Norwegian)

No comments:

Post a Comment

I appreciate your comments!