Saturday, June 14, 2014

Braiding her Hair

Early morning in the French medieval castle where we spent a few days last summer.I'm braiding my daughters hair, and the picture made me think about this painting by Norwegian 19th century painter Christian Krohg:


Tidlig om morgenen på det franske middelalderslottet hvor vi tilbrakte noen dager i fjor sommer. Jeg fletter min datters hår, og bildet fikk meg til å tenke på dette maleriet av Christian Krohg:
"Håret Flettes", malt i 1882.


No comments:

Post a Comment

I appreciate your comments!