Friday, November 28, 2014

Nattsalme / Night Psalm

Vinternatt i Rondane av Harald Sohlberg

Nattsalme


Det finst ei jord som opnar opp 
sitt djup av svarte natt 
og løyner både sjel og kropp 
til ingenting er att 
  
Det finst ei natt som møter deg 
og tek deg mildt imot 
og lèt deg kvila æveleg, 
di hand, di sjel, din fot 
  
Det finst frå Gud i alt som er, 
i jord og nattevrimmel, 
di sjel er hans, du er hans verd, 
du lyser fram hans himmel 


Jon FosseNight Psalm

There is an earth who opens up
its deep of dark night
and hides both soul and body
until nothing is left

There is a night which meets you
and receives you, mildly
and let you rest forever
your hand, your soul, your foot

There is from God in everything that is,
in earth and swarm of night,
your soul is his, you are his world,
you shines forth his heaven.

(Translated from Norwegian)

Thursday, November 27, 2014

Some days are like that...
Inte ens en grå liten fågel

som sjunger på grönan kvist
det finns på den andra sidan
och det tycker jag nog blir trist.

Inte ens en grå liten fågel
och aldrig en björk som står vit -
men den vackraste dagen
som sommaren ger
har det hänt att jag längtat dit.


Nils Ferlin

Not even a grey, little bird
who sings on a green branch
there is on the other side
and that I think will be sad.

Not even a grey, little bird
and never a birch standing white -
but during the most beautiful day
which summer gives
I have sometimes longed there.

Wednesday, November 26, 2014

Døden / DeathDøden er ikke så skremmende som før.
Folk jeg var glad i har gått foran og kvistet løype.
De var skogskarer og fjellvante.
Jeg finner nok frem.
Hallvard Grav

2006 - 11 - 26Death is not as scary as before.
People I loved have walked ahead and cleared the path.
They were used to forests and mountains.
I will find my way.Dikt:  Kolbein Falkeid

Wednesday, November 19, 2014

Reading


The books I've read are as much an inseparable part of my life's story as the events in which I've participated.

This quote from Karl Ove Knausgård (My Struggle, 6th book) is one I can relate to. I can't remember a time in my life when books were not important. I read all the time, every day, and, I read to my kids. I've read to them all, from the time they were tiny infants, and now I read to my two youngest. If I'm not out, which I'm usually not, we read every single night, and I love it! There is some repetition, books I've already read one or many times, but there are also new discoveries. This year we've for example read Jules Verne: The Mysterious Island, In Search of the Castaways and Twenty Thousand Leagues under the Sea, Daniel Defoe: Robinson Crusoe and Jostein Gaarder: Through a Glass, Darkly, all of which I had never read before. We snuggle up on the couch with blankets, we light candles and we disappear into the stories we read. The other night we finished Astrid Lindgren: Ronja, the Robber's Daughter. I've read it before, several times, but it was their first, and I discovered it again, through them, almost lost my voice when it was sad, and laughing with them when it was funny. Then, when they are in bed, I pick up the book I read alone. Last night I finished Tove Nilsen's King in Snow, and now I'm reading Paulo Coelho: The Alchemist. De bøkene jeg har lest er en like uadskillelig del av historien min som de hendelsene jeg har vært med på.

Dette sitatet fra Karl Ove Knausgård (Min Kamp, sjette bok) er et jeg kjenner meg igjen i. Jeg kan ikke huske en tid hvor bøker ikke var viktige for meg. Jeg leser hele tiden, hver dag, og jeg leser til barna mine. Jeg har lest til dem alle, fra de var spedbarn, og nå leser jeg til mine to yngste. Så sant jeg er hjemme, leser vi hver eneste kveld, og jeg nyter det. Noe repetisjon blir det, bøker jeg allerede har lest en eller mange ganger, men det er også mange nye oppdagelser. I år har vi bl.a. lest Jules Verne: Den Hemmelighetsfulle Øya, Kaptein Grants Barn og En Verdensomseiling under Havet, Daniel Dafoe: Robinson Crusoe og Jostein Gaarder: I et speil, i en gåte. Alle disse bøkene var nye for meg. Vi krøller oss sammen på sofaen, under pledd, tenner stearinlys og forsvinner inn i det vi leser. Forrige kveld leste vi ferdig Astrid Lindgren: Ronja Røverdatter. Denne har jeg lest mange ganger før, men det var deres første gang, og det var som om jeg oppdaget boken på nytt, gjennom dem, nesten mistet stemmen da det var trist og lo sammen med dem da det var morsomt. Så, når de har lagt seg, kan jeg finne boka jeg leser selv. I går kveld leste jeg ferdig Tove Nilsens Konge i Snø, og nå leser jeg Paulo Coelho: Alkymisten.

Sunday, November 9, 2014

Beautiful Baby Girl

She is just so beautiful, this little girl I'm lucky to know. Two months old now, big eyes which seem to register everything around her. 
Hun er bare så skjønn, dene lille jenta jeg er så heldig å kjenne. To måneder nå, store øyne som ser ut til å få med seg alt som skjer rundt henne. Tuesday, October 14, 2014

Summer Nostalgia

Summer (and general) nostalgia belongs to fall. Here are four little monsters - four years ago... (They're sitting on 4000 year-old petroglyphs.

Sommer- (og generell-) nostalgi hører høsten til. Her er fire småtroll - for fire år siden... (De sitter på 4000 år gamle helleristninger i Nord-Trøndelag

Monday, October 13, 2014

Saturday, September 20, 2014

My Little Hero / Min lille helt
Meet my new hero: Little Ingrid is only three weeks old, but she has already been through a lot: Breathing problems, acute bowel disease, helicopter ride to another hospital, and surgery. 

But look at her now, so very much alive, alert and beautiful. She still has challenges ahead of her, but I'm convinced that she is one of those who will show the world that challenges are there to be overcome. The fact that she has Down's syndrome may be part of this, but I think she is going to reach far, help make the world a better place.

She is born into a loving family, and she has also stolen a piece of my heart...


Møt min nye helt: Lille Ingrid er bare tre uker gammel, men hun har allerede vært gjennom mye: Pusteproblemer, tarmsykdom, tur med luftambulanse til et annet sykehus og operasjon.

Men se på henne nå, så utrolig levende, våken og nydelig. Hun har fortsatt store utfordringer foran seg, men jeg er overbevist om at hun er en av disse som vil vise verden at utfordringer er til for å løses. Det faktum at hun har Downs syndrom kan bli en del av dette, men jeg tror hun kommer til å nå langt, være med på å gjøre verden til et bedre sted.

Hun er født inn i en familie med mye kjærlighet, og hun har også stjålet en bit av hjertet mitt...
Saturday, August 9, 2014

Mountain Hike with Kids

Two days ago we hiked a mountain: Spåtind, 1414 meters above sea level. From where we parked the car, we walked 6 kilometers to the top of the mountain. What a great day! Beautiful views, lots of tasty berries and fresh water. It took us a little less than three hours up, and a little less than two hours down. (Breaks included) We hiked with our two youngest kids, aged 6 and 10, and not one single time did we hear them whine or complain. They simply had lots of fun, a wonderful experience for all of us.
Monday, August 4, 2014

Summer Family Visit

We have a beautiful summer in Norway this year. Thise pictures were taken some weeks ago, when my sister and her family visited for a few days. We walked down to the lake, where we enjoyed the beach and the warm water. On our way back home, the kids picked wild flowers by the roadside. Simple, real joys...vi har en flott sommer i Norge i år. Disse bildene ble tatt for noen uker siden, da søsteren min og familien hennes var på besøk. Vi gikk ned til innsjøen, hvor vi koste oss på stranda og i det varme vannet. På vei hjem, plukket barna blomster i veikanten. Enkle, ekte gleder...

Sunday, July 27, 2014

Summer Island - Unplanned

I was spending a few days in Oslo (the Norwegian capital) with my two youngest kids, when I received a message from a good friend. She and her family were enjoying their summer days on an idyllic, car-free island in the Oslo fjord, and she invited us to come and stay with them. So we did. Instead of going home, we hopped on a another train in a completely different direction, and then took a small wooden boat out to the island. We had a wonderful time out there, and we enjoyed the beautiful summer days with our friends, sitting down for endless talks, meals, going for walks, bike trips and hanging out at the beach, playing and swimming. This totally unplanned vacation turned out to be a wonderful experience for all of us. And I got to think about all the schedules and plans we have in our lives. All the musts and have to's. I was inches away from declining my friend's offer, because of a 100 stupid reasons, which I don't even remember now, and what a wonderful feeling it is when you allow yourself to put everything aside, and just go...


Jeg var i Oslo noen dager med de to yngste barna, da jeg fikk en melding fra en god venninne. Hun og familien var på en øy i Oslofjorden, og nå inviterte hun oss til å komme ut til dem. Det gjorde vi. I stedet for å ta toget hjemover, tok vi et annet tog, og så en gammel trebåt ut til øya. Vi hadde det helt fantastisk der ute på denne stille, bilfrie øya, og sammen med vennene våre var vi på stranda, hvor vi lekte og badet, fanget krabber og padlet. Vi syklet og gikk turer i de idylliske omgivelsene, og vi nøt herlige måltid utover de varme kveldene. Uplanlagte ferier kan virkelig anbefales. Disse dagene fikk meg til å tenke på alle planene og tidsskjemaene vi har i livene våre. Alle må'ene og skal'ene. Jeg holdt på å takke nei, for massevis av grunner jeg ikke en gang husker nå, og hvilken fantastisk følelse det er når du legger alt til side og bare drar...


Thursday, June 19, 2014

Photo: Marrakech and the Atlas Mountains


Picture taken from the ancient royal palace of Marrakech, with the Atlas mountains in the background.
April 2014Saturday, June 14, 2014

Braiding her Hair

Early morning in the French medieval castle where we spent a few days last summer.I'm braiding my daughters hair, and the picture made me think about this painting by Norwegian 19th century painter Christian Krohg:


Tidlig om morgenen på det franske middelalderslottet hvor vi tilbrakte noen dager i fjor sommer. Jeg fletter min datters hår, og bildet fikk meg til å tenke på dette maleriet av Christian Krohg:
"Håret Flettes", malt i 1882.


Tuesday, June 10, 2014

Ignorance by Milan Kundera

While browsing throuch a used books section in a Paris bookstore. I found this novel by Czech author Milan Kundera: L'Ignorance. (In English: Ignorance) written in 1999,  in French, as Kundera has been living in France since 1975 and been a French citizen since 1981.
The book is about homecoming. Going back to a place you once left and realizing that nothing is the same. It's not longer your home. Your memories don't match those of the ones who never left, and your story is almost impossible to tell. 
We meet to exile Czechs, Irena and Josef, who meet (again) and realize their versions of the past, of memories, of love, are quite different...
A book about love, leaving, coming back, identity and history. The novel isn't big, but it contains a lot, and I underlined a lot...


Monday, June 9, 2014

Morocco Memories


Pictures from our Morocco trip last month.  We fell in love with this country!
The first photo is taken on the beach in Essaouira.
Bilder fra Marokko-turen for en måned siden. Vi forelsket oss fullstendig i dette landet.
Det første bildet er tatt på stranden i Essaouria.

 Jonatan, the snake charmer in Marrakech.
Jonatan, slangetemmeren i Marrakech.


The Atlas Mountains

Having fun at the hotel in Agadir.
Moro på hotellet i Agadir.

Agadir


Ourika Valley

Marrakech Medina


Marrakech Medina