Monday, November 25, 2013

Slekt skal følge slekters gang / Generations will follow...I dag tenker jeg på en kjent og kjær  julesang, og da nærmere bestemt første del av andre vers:

Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang.

Min far døde for 7 år siden, og samtidig som jeg daglig kjenner på savnet og sorgen, innser jeg også litt etter litt at han er her fortsatt, på en måte, i det han har gitt meg, i det han har lært meg, og i det jeg er på grunn av ham.

Det samme gjelder for barna mine, til og med minstemann, som ble født et drøyt år etter at far døde. Med jevne mellomrom ser jeg noe av faren min i det de sier eller gjør, og det får meg til å smile.

Tider skal komme

Etter hvert som vi selv kommer lenger i livet, vil vi oppleve å miste stadig flere av de som var viktige for oss, de som holdt hånden vår, og vi må gå videre uten dem.

Livet må gå videre. Vandringen fortsetter

Tider skal henrulle.

Og, samtidig som vi bærer savnet etter dem, disse vi så inderlig skulle ønske fortsatt var her, må vi rette blikket mot dem vi har rundt oss akkurat nå.

Slekt skal følge slekters gang. 

Jeg må fokusere på dem som kommer etter meg, dem jeg har fått ansvaret for å følge på veien, så langt jeg kan....

Og han er her hver dag...


Today I think about the words of a beautiful Norwegian psalm, and more specifically, the first lines of the second verse:

"Times will come,
times will roll away,
generations will follow generations."

My dad died 7 years ago today, and even though I every day feel the loss and the grief, I realise, little by little, that he is still here, in a way, in all that he has given me, in all that he taught me, in all that I am because of him.

The same goes for my children, and that includes my youngest, who was born a year after my dad died. Often I see some of my dad in the things they say or do, and this makes me smile.

"Times will come"

As we advance in life, we will experience the loss of more and more of those who are important to us, those who held our hand, and we have to continue without them.

Life has to go on. The walk continues.

"Times will roll away."

And, while carrying the loss of all those we fervently wish were here, we have to turn to the people who are around us just now.

"Generations will follow generations."

I have to focus on those who come after me, those I have been given the task of walking next to, for as far as I can go...

And he is here every day. :-)

No comments:

Post a Comment

I appreciate your comments!