Saturday, November 2, 2013

Beyond that Gate...


When I took this picture, my mother-in-law was very ill, but I didn't know yet... Wednesday night, only two days later, she passed away.
She was a creative, loving and kind woman, with a warm laughter and a scary sneeze. (My baby would start to cry every time she sneezed...)
She had a long life, and she suffered from many conditions for years, but the end came suddenly.
Tuesday we'll say goodbye,
but she has already walked through the gate...
We don't know much about all this, do we?
Other than that we all will follow her,
some day...

Rest in peace, Johanna. 


Da jeg tok dette bildet, var svigermoren min blitt veldig syk, men jeg visste det ikke ennå... Onsdag kveld, bare to dager senere, døde hun.
Hun var en kreativ, kjærlig og snill kvinne, med en varm latter og et skremmende nys. (Babyen min begynte å gråte når hun nøs)
Livet hennes ble langt, og hun hadde slitt med mange plager i årevis, men slutten kom brått.
Tirsdag skal vi ta farvel,
men hun har allerede gått gjennom porten...
Vi vet ikke mye om alt dette, gjør vi?
Annet enn at vi alle skal følge etter henne,
en dag...
Hvil i fred, Johanna.


No comments:

Post a Comment

I appreciate your comments!