Friday, August 3, 2012

Poem: Life


Liv

Soloppgangen forhekser.
Frostrosene blør
og gatelysene slukkes.
Duggen i spindelvevet er gull og safirer,
et smykkeskrin.
En velsignelse.
Elefanten står her ennå.
Han synker i den varme nysnøen nå,
og forminskes idet han sklir ned i juvet
av sorg og forvilelse.
Hva forventer jeg egentlig?
Gråstein er i blant gull.
En hånd.
Berører, griper.
En engel som belønner.
En fakkel i duskregnet.
Verden snur.
Istappene drypper. De bøyer seg,
og håp fødes.
Alltid.


Life
The Sunrise puts on a spell.
The Ice flowers die
and the street lights are turned off.
The dew in the cobwebs are gold and sapphires,
a jewelry box.
A blessing.
The elephant is still standing here.
He is slowly sinking in the warm snow,
and is shrinking, while sliding down into a canyon
of grief and sorrow.
What do I really expect?
Rock is sometimes gold.
A hand.
Touches, grasps.
An angel who rewards.
A torch in the light rain.
The world is turning around.
The icicles are dripping. They bend,
and hope is born.
Always.


I wrote this poem last week, while attending a writing class with Norwegian author Kjersti Wold. The class was lots of fun, and in addition to learning about the writer's tools and choices and getting much needed inspiration, we were also given many small assignments.  One of them was about choosing words.  Each student got - literally - a handful of words on our desk, (small pieces of paper, each with a word written on it) and from this we shold create a poem. We could use as many of the words we wanted from the word pile in front of us, and we had the right to use up to 5 extra words. We had about 15 minutes to do the whole thing.  
The poem "life" was my answer to the assignment.

Jeg skrev dette diktet forrige uke, da jeg  var på skrivekurs med forfatteren Kjersti Wold. Kurset  var veldig gøy og givende, og i tillegg til å lære mye om forfatterens forskjellige verktøy samt få mye sårt trengt inspirasjon, fikk vi også mange små oppgaver. En av dem handlet om å velge ord. Hver elev fikk - bokstavelig talt - en håndfull med ord (små papirbiter med ord påskrevet), og fra dette skulle vi skape et dikt. Vi kunne bruke så mange av ordene vi ville fra "ord-haugen" vår, og vi kunne legge til inntil 5 andre, selvvalgte. Vi fikk ca 15 minutter på å gjøre dette.
Diktet "Liv" var mitt svar på oppgaven. 

No comments:

Post a Comment

I appreciate your comments!