Friday, July 13, 2012

Child Wisdom

Whenever overwhelmed by dark thoughts and the feeling of hopelessness, just look to the children, at their natural happiness, their way of embracing life, their goofiness! 
They carry a wisdom about living, a wisdom that most often is lost while growing up...
Når vi er nedtynget av mørke tanker og følelsen av håpløshet, bare se på barna, på deres glede, deres evne til å leve fullt og helt, deres evne til å tulle!
De bærer en visdom om hvordan leve, en visdom som ofte går tapt når de vokser opp...
¨


No comments:

Post a Comment

I appreciate your comments!