Sunday, February 5, 2012

Picture of the day: Montmartre

This street (Rue de l'Abreuvoir)  is one of the typical, old, winding streets on Montmartre, and it's only  a few minutes' walk from where I'll be staying this winter/spring. This is actually going to be my neighborhood for a while, and I had no idea when I took the picture, more than two years ago.

Denne gata (Rue de l'Abreuvoir) er en av de typiske, gamle gatene som slynger seg oppover Montmartre-høyden, og den er bare noen minutters gåtur fra der hvor jeg skal bo i vinter/vår.  Dette skal faktisk bli nabolaget en god stund, og det ante jeg slett ikke da jeg tok bildet for mer enn to år siden.

2 comments:

I appreciate your comments!