Sunday, November 27, 2011

Picture of the day: Annunciation by Fra Angelico


As we enter the Advent season, I want to show you this fresco made by Fra Angelico in 1440-1445. You can see it IRL in the covent of San Marco in Florence, on the dormitory wall. When you enter the dormitory from the staircase, this huge painting is the first thing you'll catch sight of.
A young and humble virgin Mary being visited by the angel telling her about what's going to happen.  What could possibly go through her mind at that moment?  Well, we wouldn't know, but I think Fra Angelico, in his (for us) old-fashioned, and somewhat static style, captures some of those unknown feelings and thoughts.  It's the first Sunday of Advent today. For us this can be a season for preparing, thinking through, taking time to get to know what kind of feelings, thoughts and priorities we actually have...

Nå når vi går inn i Adventstiden, vil jeg vise dere denne fresken: "Bebudelsen", laget av Fra Angelico i 1440-1445.  Du kan se det i virkeligheten i San Marco-klosteret i Firenze, på veggen i soveavdelingen.  Når du kommer inn hit fra trappen, er dette enorme maleriet det første du får øye på.  
En ung og ydmyk jomfru Maria som får besøk av engelen som forteller henne om hva skom skal skje.  Hva i all verden tenkte hun på i det øyeblikket?  Vi har ingen mulighet til å vite det, men jeg synes Fra Angelico i sin (for oss) gammelmodige og ganske statiske stil får tak i noen av disse ukjente følelsene og tankene.  
Det er første søndag i advent i dag.  For oss kan dette bli en tid hvor vi forbereder, tenker gjennom, tar tid til å bli kjent med hva slags følelser, tanker og prioriteringer vi faktisk har...

No comments:

Post a Comment

I appreciate your comments!