Sunday, September 11, 2011

People in Perpignan
I wandered the streets of Perpignan. Meeting people, talking to them, learning about their life.

Jeg vandret rundt i Perpignan's gater.  Møtte mennesker, snakket med dem, lærte om deres liv og hverdag.

No comments:

Post a Comment

I appreciate your comments!