Monday, August 22, 2011

Vår beste dag (Our very best day)

I love this one.
Come and listen to the morning light
The sun lifts his trompet to his lips
Listen to white butterflies' wings
Today can be our best day!
The path we walked to day is still new
Secret, like our very first dawn
Many things are put in front of us,
And many things have to be done,
Today can be our very best day.

Come and listen to the deep when we row towards morning,
Listen, the meduse is tuning it's strings
Full of promises is the tune in a fish's leap
Tody can be our very best day!
Our fjord is as new and blue and glittering as always
Your gaze is free and your back is straight,
Many things are put in front of us,

And many things have to be done,
Today can be our very best day.

Darling, listen to the Dark when our day is over,
The night is humming over distant hills.
The day has given us many things, small and big,
Maybe much more than we understood.
The moon over front yardw and roofs is as new as always,
But keeps silent about our next Dawn.
Many things are put in front of us,

And many things have to be done,
Tomorrow will be our very best day.


Kom og lytt til lyset når det gryr av dag

Solen løfter sin trompet mot munnen.
Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag;
Denne dag kan bli vår beste dag!
Stien som vi gikk i går er like ny,
Hemmelig som ved vårt første morgengry;
Mangt skal vi møte – og mangt skal vi mestre
Dagen i dag – den kan bli vår beste dag.


Kom og lytt til dypet når vi ror mot dag,
Hør, maneten stemmer sine strenger.
Løfterik er tonen i et fiskevak,
Denne dag kan bli vår beste dag!
Fjorden vår er like ny og blå og blank,
Blikket ditt er fritt og ryggen like rank,
Mangt skal vi møte – og mangt skal vi mestre
Dagen i dag – den kan bli vår beste dag.


Kjære lytt til mørket når vår dag er gått,
Natten nynner over fjerne åser.
Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått,
Mer, kan hende, enn vi har forstått,
Månen over tun og tak er like ny,
Men tier stille om vårt neste morgengry.
Mangt skal vi møte – og mangt skal vi mestre
Dagen i morgen skal bli vår beste dag.


Eric Bye was a famous and multi-talented artist, singer, author, actor, journalist and TV/radio personality. He was loved by the Norwegian people, who mourned his death in 2004.

No comments:

Post a Comment

I appreciate your comments!