Thursday, September 16, 2010

Soar like an Eagle!

 


I believe everybody feel weak and weary sometimes, or even often.
Anyway, I do.
I can feel hopelessness and the heavy burden of not believing my life is of much worth, or not having the strength to do anything about the things that darken my horizon.
A friend of mine talked about the eagle as a symbol of inner strength, and she gave me the following text:  It is written by a Norwegian minister, Stein Reinertsen , for a newspaper: Farsunds Avis.  (I did the translation.) I think it contains a beautiful symbolism.  We can be strong, soar like eagles, but sometimes we need to hide away, before we can soar once again!

The Eagle - Promises of New Strength


Majestically it soars over us, the bald eagle.  Together with the golden eagle, it is one of the strongest birds in the world.  The eagle is the very symbol of power and strength.  Several verses in the Bible describes the eagle.  In the passage when God led the Israeli people out of Egypt, it says "I carried you on eagles' wings and brought you to myself" (Exodus 19:4)
The most famous verse is in Psalm 103: "(The Lord) who satisfies your life with good things, 

so your youth is renewed like an eagle’s"
But is it true that we always are strong?  Aren't we rather weak sometimes?  
Yes, nobody is guaranteed full strength all the time.  The eagle also has it's weak and vulnerable times.  When it goes through the molting process, it finds a hiding place where it would be hard to find.  Here it loses it's feathers and has to wait for the new ones to grow.
But, God's promise of making us young like the eagle is still valid.
He gives us the power and strength we need to face our every day life, not like super heroes, but like human beings.  The strength we find in the certitude of being loved by God and that He is with us.
Look at the birds in the sky!  Look at the eagle!  It is a sign of promises of new strength.

 

Jeg tror alle føler seg svake og nedbrutte noen ganger, eller til og med ofte.
I alle fall gjør jeg det.
Jeg kan føle motløshet og den tunge byrden av å ikke tro at livet mitt er særlig verd, eller ikke ha styrken til å gjøre noe med de tingene som mørklegger horisontenmin.
En venn av meg snakket om ørnen som et symbol på indre styrke, og hun ga meg denne teksten:  Den er skrevet av sogneprest Stein Reinertsen for Farsunds Avis .  Jeg synes teksten inneholder en vakker symbolikk.  Vi kan sveve som ørnen, men noen ganger trenger vi å gjemme oss, gå i dekning, til vi igjen kan sveve høyt der oppe...

Ørnen - Løfter Om Ny Kraft

Majestetisk flyr havørnen høyt over oss. Sammen med kongeørnen hører den med til de sterkeste fuglene. Ørnen er selve symbolet på kraft og styrke. Flere bibelvers beskriver ørnen. Da Gud ledet israelsfolket ut fra Egypt, står det «jeg løftet dere på ørnevinger og bar dere til meg». (2 Mos 19,4)
Det mest kjente verset står i Salme 103: «Han fyller ditt liv med det som godt er, og gjør deg ung igjen som ørnen.» (Salme 103)
Men stemmer det at vi alltid er sterke? Er vi ikke tvert imot noen ganger svake? Jo, ingen er garantert full styrke til enhver tid. Ørnen har også sine svake og sårbare perioder. Når den skifter ham, finner den et skjulested hvor den er vanskelig å finne. Her mister den fjærdrakten og må vente på at en ny vokser ut.
Men løftet fra Gud om å gjøre oss unge som ørnen står likevel fast. Han gir oss den kraft og styrke vi trenger til for å møte hverdagen, ikke som usårbare supermenn men som mennesker. Styrken henter vi vissheten om å være elsket av Gud og at han går med.
Se på fuglene under himmelen! Se på ørnen! Den er tegn på løfter om ny kraft.

1 comment:

  1. Takk for desse tankane:-) "Når eg er svak, så er eg sterk" står det også ein stad:-)

    ReplyDelete

I appreciate your comments!