Thursday, May 21, 2009

Mother and Child


 "Mother and Child" by Mary Cassatt is another of my favorite paintings.  It is  in Paris, in Musee d'Orsay.

I discovered this American impressionist painter when I was an art history student, and I've always since been fascinated by her work.
She lived in France for many years, and she became a friend of the french painter Degas.
It wasn't appropriate for a woman in the 1800's to explore the city's bars and other meeting places, so her inspiration had to come from the domestic sphere.  Mothers and their children became her main motif, and I love the way she shows emotion in her pictures.


"Mor og Barn" er et annet av mine favoritt-malerier. Det er i Paris, i Musee d'Orsay.
Jeg oppdaget denne amerikanske maleren da jeg studerte kunsthistorie, og jeg har siden da vært fascinert av arbeidet hennes.
Hun bodde i Frankrike i mange år, og hun ble en nær venn av den franske maleren Degas.
Det var ikke akseptert for kvinner på 1800tallet å utforske byens barer og andre møtesteder, så hennes inspirasjon ble hentet fra den hjemlige sfæren. Mødre og deres barn ble hennes hovedmotiv, og jeg liker måten hun viser føleser i bildene sine.

No comments:

Post a Comment

I appreciate your comments!