Wednesday, April 22, 2009

SPRING / VÅR


"Primavera" (The Spring) by Botticelli is also among my favorites, and it can be seen (like "the Announciation" by Leonardo) in the Galleria degli Uffici in Florence, Italy.  
I choose it today to illustrate that spring finally is here. Yes I know, the warm weather is teasing us, showing up for a few days, and then disappearing again, but it doesn't really matter. The scent of flowers, earth and trees, and the sounds of birds who are busy building nests, that is spring to me. The world coming back to life, the circle starting over again.

"Primavera" (Våren) av Botticelli er også blant mine favoritter, og det kan sees (som "Bebudelsen" av Leonardo) i Galleria degli Uffici i Firenze.
Jeg velger det i dag for å illustrere at våren endelig er her.  Ja da, jeg vet at det varme været erter oss, viser seg noen dager, og forsvinner igjen, men det gjør egentlig ingenting.  Duften av blomster, jord og trær, og lyden av fugler som er travelt opptatt med redebygging, det er det som er vår for meg.  Verden våkner til live igjen, sirkelen starter på nytt.

1 comment:

I appreciate your comments!