Monday, April 27, 2009

Norwegians turned local?

I'm getting the feeling we have managed to "integrate" rather well these few months!  
One child in middle school, one in elementary and two in preschool.  
Pauline takes drama classes after school and sings in a church choir on the other side of Lake Washington, Samuel has been doing fencing (French Foil, - The Art of Fencing), and is now doing track & field twice a week.  
Alma is dancing ballet at Pacific Northwest Ballet School, and has a show coming up, "Petite Finale" in a couple of weeks. 
The two oldest kids are talking, reading and writing English without problems, Alma is getting a real american twist to her pronunciation (even when she speaks Norwegian sometimes!), and she is starting to read in English.  
Jonatan is saying Mommy, Daddy, Bye-bye, apple and Wow! :-)
I've joined a book club, I sing in a choir too, and we are all enjoying spending time with our Washingtonian friends!  Jon is riding the bike to his job at the university, and like a real Green Lake-resident, is running around the lake once in a while.
I really think this should qualify as being well integrated! :-)


Jeg begynner å føle at vi har rukket å bli "vel integrert" på noen måneder.
Ett barn på middle school, ett på elementary school og to i preschool.
Pauline har drama etter skolen og synger i et kirkekor på andre siden av Lake Washington,
Samuel har drevet med fekting (Fransk fektekunst) og trener nå friidrett to ganger i uka,
Alma går på ballettskolen til Pacific Northwest Ballet, og der øves det nå til forestilling, "Petite Finale" om et par uker.
De to eldste barna snakker, leser og skriver engelsk som bare det, Alma har begynt å få virkelig amerikansk uttale (til og med når hun snakker norsk noen ganger!), og hun har begynt å lese litt på engelsk.
Jonatan sier Mommy, Daddy, Bye-bye, apple og Wow!
Jeg er med i en bokklubb, synger også i kor, og alle seks trives godt sammen med de innfødte! Jon Yngve sykler til jobben på universitetet, og som en ekte Green Lake'r, jogger rundt innsjøen nå og da.
Jeg synes virkelig dette kvalifiserer for tittelen "vel integrert" :-)

No comments:

Post a Comment

I appreciate your comments!