Thursday, April 16, 2009

I miss Norway...

This was my five-year old's words this morning, when she was waking up.
After three months, it's the first time we hear that phrase...
I talked to her, asked what she missed the most,
and after thinking for a while, she said "My little lamb". (A stuffed animal)

Then she jumped out of bed and went ahead playing with the yarn-and-paper box cabel car system she and Samuel are working on in their room.

"Jeg savner Norge", sa femåringen min da hun våknet i dag.
Etter tre måneder er det den første gangen vi hører en av dem si den setningen...
Jeg snakket med henne en stund, og spurte henne hva hun savnet mest,
og etter å ha tenkt seg om, sa hun "Det lille lammet mitt" (et kosedyr)

Så spratt hun ut av senga og begynte å leke med taubanesystemet av garn, papir og bokser som hun og Samuel driver og lager på rommet .
1 comment:

I appreciate your comments!