Saturday, December 6, 2008

Andre søndag i advent
Nå tenner vi det andre lys,
da kan vi bedre se.
Vi venter på
at Gud vår Far
vil gi sin sønn
hit ned.

No comments:

Post a Comment

I appreciate your comments!