Thursday, September 4, 2008

MEN DE GJØR DET IKKE!

I går, rett før leggetid, kom det fra fireåringen:
-Jeg vil helst være barn.
Det er bedre å være barn enn voksen.

-Hvorfor det?
-Fordi barn kan leke med ting og sånn.
-Men voksne kan også leke hvis de vil
-Med hva da?
-De kan f.eks. tegne.
-Men de gjør det ikke!

No comments:

Post a Comment

I appreciate your comments!