Sunday, June 22, 2008

AUKSJONEN

VI har vært på teater!

På friluftsteater på Eiktunet.
Sankthansspillene er en flott tradisjon, og det er tre forskjellige stykker som alternerer. Årets stykke, Auksjonen, så vi for første gang.Jonatan spiste og sov seg gjennom det meste av forestillingen, mens vi andre fem hadde en flott teateropplevelse! Alma var særlig opptatt av hestene som flere ganger kom løpende forbi oss...Fra brosjyren:

"Året er 1862. Amerikafeberen raser i Mjøsområdene, men i Amerika er det borgerkrigen som raser. Det er ikke lenge siden nødsårene,barkebrødskverna er friskt i minne.
Mange vil reise til tross for at det er ufred i ”Det store land i vest”. På Tunstad gård er det annonsert auksjon, gården skal under hammeren.
Men på Tunstad har det skjedd mørke og uhyggelige ting som på underlig vis kommer til overflaten. Sannheten om hva som har skjedd skal komme til å sette Tunstadfolket på prøve, samtidig som nye veier stakes ut for dem."


No comments:

Post a Comment

I appreciate your comments!