Thursday, June 25, 2015

Cat in SuitcaseEvery time I pack suitcases, he does this, hoping I won't notice...

Hver gang jeg pakker kofferter, gjør han dette, i håp om at jeg ikke oppdager ham...

Saturday, June 20, 2015

Wildflowers

Wildflowers. They're everywhere right now. In Norway. In June. Picture taken last weekend, by the lake, when I went for a walk with my two youngest kids and the neighbor's dog. 

Thursday, June 18, 2015

My little Hero


Ingrid, my godchild, is a trooper. 
She had a rough start in life, and at 9 1/2 months she has already had three major surgeries, but she has fought back and is so happy, funny and full of life.
Constantly smiling, communicating and playing. Right now she is working on figuring out how to get moving, since there is so much out there she wants to reach. A whole world!
Lucky me who get to know her, to follow her on her journey.

Big smiles, while playing on the carpet or in her mom's arms.Ingrid, fadderbarnet mitt, er en helt.
Hun fikk en tøff start i livet, og 9 1/2 måned gammel har hun allerede hatt tre store operasjoner, men det skulle man ikke tro, for hun er alltid så glad, morsom og full av liv.
Smiler, kommuniserer og leker. Akkurat nå jobber hun med å finne ut hvordan hun kan komme seg framover, for det er jo så mye der ute som hun vil ha tak i. En hel verden!
Heldige meg som får kjenne henne, som får følge henne på reisen.

     Tuesday, May 26, 2015

Exotic Northern Norway

Flying out of Tromsø this afternoon, heading for Svalbard. 
What an amazing country I live in! Snow covered mountains stretching up from the clear, blue sea towards a beautiful sunny sky. 

Monday, May 25, 2015

My "russ" daughter! / Russejenta mi!

My eldest baby, she has had her last high school (I.B.) exam. 
University next... 
In Norway the high school graduates celebrate for several weeks in May, and everything culminates on the 17th, Norway's Consitution day.

Den eldste babyen min som russ!
Hun hatt sin siste vgs (IB)-eksamen. 
Neste kapittel: Universitetet.
With her good friend. Now they go separate ways.Thursday, April 2, 2015

The Last Supper / Nattverden


Maundy Thursday. The Last Supper. I choose this wood carved panel from the altarpiece in the cathedral of Oslo to illustrated the day. Jesus' last meal with his friends and followers (IRL followers, that is...), just hours before he was arrested... This is when everything is still peaceful and ok, but only seemingly, because Judas has already made his decision to betray his friend...
I saw this altarpiece a couple of months ago with my seven-year-old son, and he was the one who quickly recognized Judas, from what he holds in his left hand: the bag containing the silver coins he got for betraying Jesus...


Skjærtorsdag. Nattverden. Jeg velger dette relieffet i tre fra altertavlen i Oslo Domkirke som illustrasjon for dagen. Jesus' siste måltid sammen med venner og følgere, bare timer før han ble arrestert... Dette er mens alt fortsatt er fredelig og fint, men bare tilsynelatende, for Judas har allerede bestemt seg for å svikte vennen sin...

Jeg så denne altertavlen for noen måneder siden sammen med sjuåringen min, og det var han som raskt kjente igjen Judas, fra det han holder i den venstre hånden: Posen med sølvmyntene han fikk for å forråde Jesus.